Det är många som vill bygga sitt framtida hus och undrar hur de ska gå tillväga med sina framtidsplaner. Det man i första hand måste göra, är att bestämma sig hur huset man drömmer om, ska se ut i framtiden. För att man ska kunna redovisa det man tänker vad det gäller husets utformning, så kan det vara bra att i ett tidigt skede ta hjälp av en Arkitekt. Arkitekten kommer att rita dina önskemål och sedan kommer du att få se ditt hus i 3D och kunna se om det stämmer överens med dina tankar och idéer. Ett företag som inriktar sig för just denna typ av hjälp, är Bygglovskonsulter. Företaget hjälper dig med 3D skisser och bygglovsritningar som kommer att behövas när du ska ansöka om bygglov som är det nästa steget efter att du funderat färdigt. 

Hus

Skicka in ritningar till kommunen

Ritningarna måste skickas in till kommunen för att de ska bedöma och se om du följer plan och bygglagen. Kommunen har 10 veckor på sig att göra sin bedömning och ge ett svar till er om ni får bygga det som nu redovisat på ritningarna. Om kommunen har mycket att göra, så kan de ta ytterligare 10 veckor på sig innan du får något svar. 

Beviljat bygglov

Om du får ett beviljat bygglov så betyder det att du får bygga det som är ritat på ritningarna. Tänk på att du inte får starta byggnadsarbetet förens du har fått ett startbesked. Ett startbesked får du efter att du haft ett tekniskt samråd med kommunen och du lämnat in tekniska handlingar. Tekniska handlingar kan vara VVS eller konstruktionsritningar. När du väl har fått ditt startbesked så har du 2 år på dig att börja med byggnadsarbetet och 5 år på dig att bli färdig med ditt projekt. 

Bygglovsritningar

Viktigt att gå igenom besiktning 

Innan du får nyttja ditt hus, alltså flytta in, så behöver huset gå igenom en besiktning och om allt ser bra ut så kommer kommunen att ge dig ett slutbesked. Ett slutbesked innebär att du får  flytta in och bo i huset. Om huset inte är byggt rätt och det kan vara någon typ av fara eller något som inte är gjort på ett fackmannamässigt sätt, så kan kommunen neka ett slutbesked och då måste du åtgärda felen innan du får flytta in i din bostad.

Author